top of page

Činnosti pro obce

  • likvidace odpadů kategorie O

  • likvidace odpadů kategorie N

  • recyklace plastů, papíru a skla

  • sběr odpadů od občanů formou sběrného dne (přistavení kontejnerů)

  • odvoz a likvidace odpadů ze sběrných dvorů obce

  • poradenství v oblasti nakládání s odpady

  • zpracování hlášení o nakládání s odpady v listinné i elektronické formě

  • zpracování agendy se společností EKO - KOM

  • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

bottom of page