top of page

Činnosti pro občany

  • likvidace bytových jader

  • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí

  • odvoz a likvidace eternitu

  • odvoz odpadů ze septiků a žump

  • vyklízení budov a objektů

  • prodej popelnic a kontejnerů

bottom of page