top of page

Činnosti pro firmy

 • likvidace odpadů kategorie O

 • likvidace odpadů kategorie N

 • recyklace odpadů

 • regenerace rozpouštědel

 • čištění zaolejovaných vod, emulzí, oplachových vod a kapalných koncentrátů

 • čištění jímek a lapolů

 • zpětný odběr olejů

 • likvidace stavebního odpadu a sutí

 • odvoz a likvidace eternitu

 • transport a logistika, ADR

 • poradenství v oblasti nákládání s odpady

 • vedení evidence odpadů a vypracování ročního přehledu o produkci odpadu v listinné i elektronické formě

 • výkon odpadového hospodáře

 • vybavení a označení skladu odpadů

 • označení shromažďovacích prostředků

 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Činnosti pro obce

 • likvidace odpadů kategorie O

 • likvidace odpadů kategorie N

 • recyklace plastů, papíru a skla

 • sběr odpadů od občanů formou sběrného dne (přistavení kontejnerů)

 • odvoz a likvidace odpadů ze sběrných dvorů obce

 • poradenství v oblasti nakládání s odpady

 • zpracování hlášení o nakládání s odpady v listinné i elektronické formě

 • zpracování agendy se společností EKO - KOM

 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

Činnosti pro občany

 • likvidace bytových jader

 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí

 • odvoz a likvidace eternitu

 • odvoz odpadů ze septiků a žump

 • vyklízení budov a objektů

 • prodej popelnic a kontejnerů

bottom of page