top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Činnosti pro firmy

 • likvidace odpadů kategorie O

 • likvidace odpadů kategorie N

 • recyklace odpadů

 • regenerace rozpouštědel

 • čištění zaolejovaných vod, emulzí, oplachových vod a kapalných koncentrátů

 • čištění jímek a lapolů

 • zpětný odběr olejů

 • likvidace stavebního odpadu a sutí

 • odvoz a likvidace eternitu

 • transport a logistika, ADR

 • poradenství v oblasti nákládání s odpady

 • vedení evidence odpadů a vypracování ročního přehledu o produkci odpadu v listinné i elektronické formě

 • výkon odpadového hospodáře

 • vybavení a označení skladu odpadů

 • označení shromažďovacích prostředků

 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

Činnosti pro obce

 • likvidace odpadů kategorie O

 • likvidace odpadů kategorie N

 • recyklace plastů, papíru a skla

 • sběr odpadů od občanů formou sběrného dne (přistavení kontejnerů)

 • odvoz a likvidace odpadů ze sběrných dvorů obce

 • poradenství v oblasti nakládání s odpady

 • zpracování hlášení o nakládání s odpady v listinné i elektronické formě

 • zpracování agendy se společností EKO - KOM

 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

Činnosti pro občany

 • likvidace bytových jader

 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí

 • odvoz a likvidace eternitu

 • odvoz odpadů ze septiků a žump

 • vyklízení budov a objektů

 • prodej popelnic a kontejnerů

bottom of page